top of page

ANLÄGGNING

Vi har stor erfarenhet och kunskap om växt- och stenmaterial för att skapa harmoniska och funktionella trädgårdsmiljöer – från stensättning till gräsmattor, trädplantering och rabatter – hela trädgårdar eller enstaka ingrepp.

Vi håller vad vi lovar!

Vi utgår ifrån din specifika tomt och dina önskemål och skräddarsyr vår tjänst efter överenskommelse.

Garageuppfarter, gångar, terasser och murar är andra exempel på anläggningsjobb där våra kunskaper kommer väl till pass. Det gäller inte bara att få det rakt, snyggt och med rätt fall utan också lättskött.

Vi utför även asfalteringsarbeten och mindre snickeriarbeten, typ staket och trätrall.

AdobeStock_444245540.jpeg
AdobeStock_460687480.jpeg

Vi kommer när vi ska!

Vi jobbar hela tiden med utemiljön i centrum. Vi projekterar 90 % av våra anläggningsjobb själva – från idéskiss till en färdig ritning i AutoCAD – vilket borgar för att projektet är genomtänkt och genomförbart i praktiken, samt att vi kan ta fram hållbara kalkyler utan överraskningar.

Och framför allt kommer vi när vi ska och vi håller vad vi lovar.

När vi väl påbörjat ett arbete är vi där varje dag tills projektet är slutfört. En stor trygghet och säkerhet för dig som kund.

bottom of page