Snöröjning

Vi erbjuder hjälp med snöröjning, halkbekämpning samt bortforsling av snö.

Vi har en mycket stor och modern maskinpark med allt från den lilla traktorn för tex gångbanor till den stora hjullastaren som används för industrier och parkeringsplatser. Alla är utrystade med den senaste tekniken för minsta möjliga miljöpåverkan.

All snö och halkbekämpning sker mot löpande timtaxa

snorojning