Paketlösningar

GULDPAKETET
Vi klipper Er gräsmatta 15-18 ggr / år.
Vi utför en kantstickning av gräsmattan under perioden.
Vi utför en vertikalskärning av gräsmattan under perioden.
Vi rengör Era rabatter 6 ggr / år.
Vi klipper Era häckar en gång under perioden.
Vid behov utför vi lövupptagning 2 ggr / år.
Vi utför vinterbeskärning av Era växter en gång under perioden.

Kontakta oss för offert.

SILVERPAKETET
Vi klipper Er gräsmatta 3-5 ggr / år.
Vi utför en vårrengörning under perioden.
Vi klipper Era häckar en gång under perioden.
Vi utför en höstrengörning under perioden.
Vid behov utför vi lövupptagning 1 gång / år.

Kontakta oss för offert.

BRONSPAKETET
Vi klipper Er gräsmatta 3 ggr / år.
Vi utför en vårrengörning under perioden.
Vi utför en höstrengörning under perioden.

Kontakta oss för offert.