Lekplatser

Vi tar leken på allvar. Risktagning är en naturlig del i barnens sätt att leka. Den helt säkra och ofarliga lekplatsen finns inte, men situationer i en lekmiljö får aldrig innefatta vad vi kallar faror eller säkerhetsbrister. Detta är situationer som barn inte själv kan hantera. Det får aldrig finnas fel eller brister som gör att huvud eller hals kan fastna, eller att skydd mot fall inte är tillräckligt. Barn har rätt till en så säker lekmiljö som möjligt.

Ska det byggas en ny lekplats? Kontakta oss – vi utför både projektering och anläggning av lekplatser. Eftersom vi ritar upp anläggningen i AutoCAD vet vi på förhand att projektet är genomförbart i praktiken.

Vi utför årliga säkerhetsbesiktningar av lekredskap och lekmiljöer enligt gällande europeisk och svensk standard (SS-EN 1176-1177). Då säkerställer du som ägare och ansvarig för lekplatsen att den håller svensk standard, och att tillsyn och underhåll fungerar enligt lekplatsens skötselplan.

Vår besiktningsman – Gert Ewald – är certifierad av SERENO Certifiering AB.

En lekplats ska alltid vara så säker som möjligt!