Fastighetsservice

Professionell fastighetsservice till rimlig kostnad

Vaktmästare
TTA Fastighet och Skötsel AB är ett av södra Sveriges ledande företag inom fastighetsskötsel och utemiljö. Vi har ett brett verksamhetsområde och arbetar med allt från anläggning till underhåll av trädgårdar och skötsel av fastigheter och utemiljö.

fastighetsservice

Våra kunder är professionella uppdragsgivare som äger eller förvaltar fastigheter. Det kan vara fastighetsbolag, förvaltningsföretag, kommunala förvaltningar, större industriföretag och bostadsrättsföreningar. Ett urval av våra kunder idag: GK Sverige, Crendo, Dagon, Trelleborg AB, Akelius, Polismyndigheterna, Brogripen, YIT, NPL Fastigheter, Metso Minerals, Pergo och Trelleborgs kommun.

Vi har 15 servicebilar samt en mindre sopmaskin anpassad för trånga utrymmen, t.ex. garage och innegårdar. I vårt miljöarbete förnyar vi vår maskinpark kontinuerligt för att anpassas till senaste teknik, samt gällande lagar och förordningar.